عمومی جهاد - آرشیو

ضرورت ارتباط تنگاتنگ جهاد دانشگاهی با بسیج سازندگی

ضرورت ارتباط تنگاتنگ جهاد دانشگاهی با بسیج سازندگی گالری

رئیس بسیج سازندگی مازندران خواستار ارتباط تنگاتنگ با جهاد دانشگاهی شد و اظهار کرد: وقتی نام مبارک جهاد روی یک ارگانی می‌آید بار معنایی والایی پیدا می‌کند و انتظار است همچون یک دولت کوچک برای همه مسائل استان دغدغه‌مند باشد.

ادامه مطلب