سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۹۶۷

یکی از سازمان های وابسته به جهاد دانشگاهی ، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی می باشد. این سازمان وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که در سال ۱۳۷۷ به منظور ساماندهی مطلوب و توسعه مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی، و فوق بنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «تاکید بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها تاسیس گردیده است»
هدف از تاسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه  برای کشف ، شکوفایی، و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان می باشد.
مرکز سازمان دانشجویان در تهران بوده و با تصویب شورای مرکزی سازمان می تواند در سایر واحدهای جهاد دانشگاهی شعبه دایر نماید.
____________________________________
سیاست ها و خط مشی های سازمان:
•  تاکید بر فرهنگ اصیل اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی مصرح در آؤاو اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی در شئون سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملیاتی سازمان
•  تعدد و تنوع بخشیدن به فعالیت های متناسب با ابعاد زندگی جوانان دانشجو
•  بهره گیری از حرکت های خودجوش دانشجویی و جلب مشارکت دانشجویان در اداره سازمان
•  جذب و سامندهای نیروهای دانشجویی در عرصه های سازندگی و موقعیت های ویژه کشور
•  تأکید بر فعالتی های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در مناطق محروم
•  اهتمام به برقراری ارتباطات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان سایر کشور ها به ویژه کشورهای اسلامی
اساسنامه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مصوب(اصلاحی) ۱۳۸۱/۶/۴ 
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مازندران در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های استان فعال بوده و در سال 1396 ششمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویان ایران را در استان برگزار کرده است.
کانون تئاتر سیاوشان در دانشگاه مازندران از فعالیت‌های سازمان دانشجویان مازندران است.
مسئولیت این سازمان در ستاد معاون فرهنگی واحد است.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷