ریاست واحد

تعداد بازدید:۱۶۵۷
ریاست واحد

حوزه ریاست

 


 

     سرپرست جهاددانشگاهی واحد مازندران

    آقای مهندس محمد رضا شافعیان

     

 

 

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۹