عمومی جهاد - آرشیو

توسعه ساری در گرو همفکری تسهیلگران و نخبگان
انتخاب رئیس و دبیر کمیته تسهیلگران توسعه پایدار شهرستان ساری؛

توسعه ساری در گرو همفکری تسهیلگران و نخبگان

در نخستین جلسه کمیته تسهیلگران توسعه پایدار شهرستان ساری توسعه این شهرستان در گرو همفکری تسهیلگران و نخبگان دانسته و بر مشارکت آحاد مردم در تدوین تصمیم گیری ها تاکید شد.

ادامه مطلب
طرح پایلوت گردشگری مزرعه جهاد دانشگاهی مازندران اجرا شود

طرح پایلوت گردشگری مزرعه جهاد دانشگاهی مازندران اجرا شود گالری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: طرح پایلوت گردشگری مزرعه جهاد دانشگاهی مازندران که یکی از پروژ ه‌های مطرح شده در کار گروه اقتصاد مقاومتی است، در این کارگروه مورد بررسی و بر اجرای آن تاکید شد.

ادامه مطلب
نوستالوژی در گردشگری مزرعه از "درآمدزایی" تا "مهاجرت معکوس"
قسمت دوم/ در نشست تخصصی ایسنا مازندران بررسی شد؛

نوستالوژی در گردشگری مزرعه از "درآمدزایی" تا "مهاجرت معکوس"

​​​​​​​گردشگری مزرعه با بومگردی تفاوت ماهوی دارد،هرچند بومگردی هم به درستی در مازندران به اجرا درنیامده است اما اگر گردشگری مزرعه با فراهم کردن محیطی نوستالوژیک و مطابق میل گردشگر در این استان اجرایی گردد علاوه بر کسب درآمد،روستاییان در مزارع خود ماندگار خواهند شد،این یعنی یک تیر با دونشان؛هم کشاورزی استان رونقی دوباره خواهد یافت و هم گردشگری فصلی جدید را در مازندران به تجربه خواهد نشست.

ادامه مطلب