خبر تصویری - آرشیو

همه ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در توسعه قائمشهر به‌کارگیری شود
رئیس جهاد دانشگاهی مازندان در نشستی با شورای شهر قائمشهر تأکید کرد؛

همه ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در توسعه قائمشهر به‌کارگیری شود گالری

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران در نشست با شورای شهر قائمشهر، گفت: این نهاد با همه محدودیت‌های شهر برای ارائه خدمات به مردم بسیار زحمت‌کش قائمشهر، در حوزه پژوهشی، فرهنگی، رسانه‌ای (خبرگزاری ایکنا و ایسنا)، آموزشی و سلامت(بانک خون) همه ظرفیت‌های خود را بسیج خواهد کرد تا بتواند برای مردم و کارکنان شهرداری موثر باشد.

ادامه مطلب