خبر تصویری - آرشیو

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای ایجاد پایلوت فرآوری گل‌محمدی و گیاهان دارویی
در حاشیه پنجمین جشنواره گل محمدی دودانگه ساری،

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای ایجاد پایلوت فرآوری گل‌محمدی و گیاهان دارویی

در حاشیه پنجمین جشنواره گل محمدی دودانگه ساری، جهاد دانشگاهی آمادگی خود را در زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص، تولید نهال و نشاء گل محمدی و گیاهان دارویی، ایجاد پایلوت فرآوری گل محمدی و گیاهان دارویی و ایجاد شرکت تعاونی روستایی دانش بنیان با کشاورزان و فارغ التحصیلان استان مازندران اعلام کرد.

ادامه مطلب