تاپ خبر - آرشیو

قول مساعد شیلات مازندران در واگذاری پهنه ساحلی به جهاد دانشگاهی

قول مساعد شیلات مازندران در واگذاری پهنه ساحلی به جهاد دانشگاهی

مدیر کل شیلات مازندران گفت: مجموعه جهاددانشگاهی مجموعه فنی است و این اداره کل آمادگی دارد با واگذاری موقت ساحل دریا مقدمات ورود جهاد دانشگاهی را برای پرورش ماهی در قفس و توسعه شیلات استان، تسهیل کند.

ادامه مطلب