تاپ خبر - آرشیو

حفظ توازن جمعیتی شهر و روستا در دستور کار فرماندار سیمرغ

حفظ توازن جمعیتی شهر و روستا در دستور کار فرماندار سیمرغ

حبیب‌نژاد با بیان اینکه سیمرغ، تنها شهرستانی است که تنها ۴۰ درصد مردم آن، در شهر زندگی می کنند و مابقی روستانشین هستند، گفت: برای اینکه این توازن در سیمرغ از بین نرود فعالیت‌های فراوانی چون توزیع مناسب بودجه و منابع شهرستانی به روستاها در دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب
آمادگی جهاددانشگاهی برای ورود به مسائل توسعه‌محور در مازندران

آمادگی جهاددانشگاهی برای ورود به مسائل توسعه‌محور در مازندران گالری

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد آمادگی ورود به مسائل توسعه‌محور مازندران را دارد، اظهار کرد: پژوهش در حوزه پزشکی همچون رویان و مرکز تحقیقات سرطان، کشاورزی و اصلاح نژاد دام، شبیه‌سازی حیوانات در حال انقراض بخش دیگری از فعالیت‌های جهاددانشگاهی است.

ادامه مطلب
حمایت استانداری در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک جهاد‌دانشگاهی مازندران

حمایت استانداری در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک جهاد‌دانشگاهی مازندران

استاندار مازندران با حمایت از جهاددانشگاهی در حل مسائل توسعه‌ای استان گفت: اقدام این نهاد در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک، می‌تواند مورد حمایت دولت نیز قرار بگیرد.

ادامه مطلب
حمایت استانداری در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک جهاد‌دانشگاهی مازندران

حمایت استانداری در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک جهاد‌دانشگاهی مازندران

استاندار مازندران با حمایت از جهاددانشگاهی در حل مسائل توسعه‌ای استان گفت: اقدام این نهاد در راه‌اندازی فاز نیمه‌صنعتی تولید جلبک، می‌تواند مورد حمایت دولت نیز قرار بگیرد.

ادامه مطلب