نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۴ ۱۵
نام تهیه‌کننده: علی پاداشی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران، دکتر رمضان مهدی زاده، مدیر تجاری سازی ایده و اشتغال جهاد دانشگاهی مازندران، طرح فن بازار در رویداد «چله شو» را ارائه و نقش دستگاه‌ها و سازمانها در هر چه بهتر برگزاری این فن‌بازار را بیان کرد.

این نشست صبح امروز 30 آبان ماه با حضور همه دستگاه‌های مرتبط و  خانم مجیدی، معاون دفتر امور بانوان استانداری مازندران برگزار شد.

نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران
نشست توجیهی طرح فن بازار در رویداد «چله شو» در استانداری مازندران