حضور رئیس جهاد دانشگاهی مازندران در نشست کارگروه اشتغال استانداری جهت تشریح طرح مشاغل خانگی

۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۲

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران امروز دهم دی ماه مهندس محمد رضا شافعیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران در کارگروه اشتغال استانداری مازندران حضور یافت و نحوه اجرای طرح مشاغل خانگی در استان را تشریح کرد.