برگزاری هفتمین روز تدفین رزمنده مدافع حرم شهید عابدینی در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مازندران

۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۶