برگزاری نشست اشتغالزایی در جهاد دانشگاهی مازندران

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۴

نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون دفتر امور بانوان استانداری در حوزه اشتغالزایی در جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شد.