تجلیل از ایثارگران جهاد دانشگاهی مازندران در جویبار

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۲۵

طی مراسمی با حضور رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، دو تن از اعضای ایثارگر جهاد دانشگاهی در چپکرود جویبار تجلیل شدند.