گزارش تصویری اختتامیه مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در بابل

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی مازندران با برتری تیم دانشگاه مازندران ۱۲ شهریور ماه در دانشگاه پیام نور بابل به کار خود پایان داد.