برگزاری نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران فعال مازندران در جهاد دانشگاهی استان

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، به مناسبت سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی و قرار گرفتن در آستانه روز خبرنگار ضمن برگزاری نشست خبری از تنی چند از خبرنگاران استان با اهدای لوح سپاس تقدیر کرد.