در دیدار با مسئولان مازندران تاکید شد؛  هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های مازندران با ایکنا

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱

در دیدار‌های مدیر شعب استان‌های ایکنا با مدیران دستگاه‌های استان مازندران، بر تعامل و هم‌افزایی این دستگاه‌ها با ایکنا جهت نشر و گسترش آموزه‌های قرآنی تاکید شد.