اجرای عملیات لایه‌روبی از کانال انتقال آب مجتمع شهید سلیمانی جهاد دانشگاهی در جویبار

۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۶

در راستای بهره‌برداری از آب‌های سطحی کانال انتقال آب  مجتمع تحقیقاتی - تولیدی جهاد دانشگاهی مازندران لایه‌روبی شد