افتتاح شبکه پیشرانان ماسک و پوشاک ۶۵۰ واحد مشاغل خانگی در مازندران

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰

شبکه پیشرانان ماسک و پوشاک ۶۵۰ واحد مشاغل خانگی  امروز ششم اردیبهشت ماه همزمان در ۹ استان در مازندران افتتاح شد.